Skip links

Uslovi poslovanja

Sledeće pretpostavke su napravljene vezano za Vaš projekat, što će uticati na stavke predloga uključujući, ali ne ograničavajući se na: procene troškova, rezultate, raspored izrade i tim koji radi na projektu.

– Studio Prime će izvršavati usluge kvalitetno, blagovremeno i u svemu prema specifikaciji i dogovoru sa klijentom.

– Klijent se obavezuje da će omogućiti Studio Prime rad na održavanju sistema i web portala pružanjem informacija neophodnih za rad.

– Klijent obezbeđuje sav sadržaj vezano za sajt ili drugu uslugu nakon odobrenja projekta.

– Materijal, slike i tekstovi koji se dobiju od Klijenta su u nadležnosti Klijenta usluga koji je odgovoran za sva autorska i druga prava na njima i ostaju u intelektualnoj svojini klijenta.

– Struktura web sajta, web sajt, grafički elementi, tehnički crteži i sadržaj koji za potrebe i za račun Klijenta izrađuje i održava Studio Prime su u vlasništvu Klijenta.

– Sva dokumenta, e-majl nalozi, šifre, materijal i sve tehničke, komercijalne, finansijske i druge informacije koje nisu postale javne, bilo da su u pisanom obliku ili usmene, treba da se tretiraju kao poverljive i da se te informacije neće koristiti u druge svrhe niti otkrivati trećim licima ili pravnim subjektima bez izričite pisane saglasnosti druge strane.

– Studio Prime ne može da garantuje niti obećava bilo kakav plasman u pretraživačima, niti visoku zastupljenost i posećenost u pretraživačima.

– Tekst dostaviti u MS Word dokumentu.

–  Logo kompanije treba dostaviti u vektorskom formatu .EPS, .AI, .CDR ili u .PNG formatu visoke rezolucije, transparentne pozadina.

– Fotografije treba dostaviti u visokoj rezoluciji .JPG, TIFF, PSD ili RAW formatu.

– Studio Prime na zahtev klijenta, pruža istraživanje i pomoć u vezi sa Premium temom, dodacima, tehnologijama, slikama koja će se koristiti za sajt ili drugi projekat.

– Svaki projekat se smatra odobrenim nakon revizije klijenta.


– Studio Prime će rešiti sve probleme u vezi sa greškama tek nakon pokretanja sajta u roku od 30 dana od aktivacije sajta uživo. Nakon tog perioda ispravke i dodatni rad naplaćuje se po radnom satu. Ukoliko klijent ima ugovor o održavanju web sajta, oslobođen je dodatnih troškova.

– Ukoliko klijent izvrši bilo kakve promene u kodu web sajta ili hostuje na serverima koje nije odobrio Studio Prime, što dovede do problema sa web sajtom i/ili ranjivosti, Studio Prime neće biti odgovoran za ispravljanje greške bez primanja nadoknade za vreme i materijal.

– Troškovi vezani za premium temu, fotografije i druge usluge kao što su server, domen, premium dodaci plaćuju se 100% unapred. Plaćanje naših usluga je 50% unapred, a konačna uplata dospeva pre pokretanja/završetka projekta web sajta ili drugih usluga.

– Ukoliko klijent ne uplati avans od 50% za naručenu uslugu u roku od 7 dana, projekat se smatra otkazanim.

– U toku rada mogu da budu nepredvidjeni troškovi, koje je klijent dužan isplatiti u toku rada na projektu i pre završetka istog, npr. premium plugini, dodatna podešavanja i strana van okvira projekta, custom programiranje, dodatni dizajn elemenata, fotografije, obrada slika,…

– Otkazivanje web dizajna ili druge usluge u roku od 15 radnih dana nakon sklapanja posla: depozit od 20% se ne vraća koji je dospeo u trenutku sklapanja posla.

– Ukoliko klijent naruči web sajt, onlajn prodavnicu ili druge usluge od Studio Prime i ne odgovora, ne javlja se, ili ne dostavi materijal u roku od 15 radnih dana, projekat se smatra poništenim i akontacija se ne vraća.

– Izrada sajta ili drugih projekata će se smatrati završenim nakon poslednje uplate, puštanja sajta u rad i predajom finalnog materijala klijentu.

🍪   Saglasni ste sa upotrebom kolačića ako nastavite da koristite ovu veb stranicu. Detaljnije